Alzheimer Hastalığı Önümüzdeki Yıllarda Daha Sık Görülecek - Kayseri Deniz Postası

Belediye

Sağlık
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Kayseri’deki dernek şubesinde yapılan etkinlikte basın açıklaması yaptı.

Doç. Dr. Murat Gültekin burada yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi.

Alzheimer hastalığı beyin fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybıyla giden ve Türkiye’de 65 yaş üstü toplumun ise yaklaşık % 5’ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Ülkemizdeki 2019 yılı istatistik verilerine göre 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun % 9,1’ini oluşturmaktadır. 65 yaş üstü nüfus 2040 yılında % 16,3’e çıkacaktır. 2080 yılında ise % 25,6’ya yükselecek. Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü ilerleyen yaş olduğuna göre, bu veriler önümüzdeki yıllarda Türkiye’de daha fazla sayıda Alzheimer hastası olacağını göstermektedir. Bugün her üç yaşlıdan biri maalesef Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diğer taraftan hastaların bakımını da zorlaştıran başka bir durum var ki, o da her 5 Alzheimer hasta yakınından birinin en az hastası kadar yaşlı olması. Bu nedenle 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, bu hastalık hakkında bilgilenmek, hastalar ve yakınlarıyla dayanışmak için önemli bir imkan sunuyor.

Toplumdaki sıklığı giderek artacak olan Alzheimer hastalığı için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları her kesimi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bundan önemlisi demansa veya Alzheimer hastalığına sebep olan risk faktörlerinden sakınmak ve risk faktörlerini düzeltmek sağlık hizmet politikaları içinde en önemli görevlerden biri olmalıdır. 2020 yılında Lancet dergisinde yayınlanan demansın önlenmesi makalesine göre (Gill Livingston, Dementia prevention, Lancet) 12 risk faktörü düzeltildiği takdirde demans-Alzheimer hastalığı riski % 40 oranında azaltılabilir. Bu risk faktörleri şunlardır; eğitim seviyesinin düşük olması, hipertansiyon, işitme kaybı, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel inaktivite, diyabet, sosyal kontaktın azalması, aşırı alkol kullanmak, kafa travması ve hava kirliliği. Bahsedilen bu riskleri düzeltmek ve kronik hastalıkları (diyabet ve hipertansiyon gibi) tedavi ile kontrol altında tutmak demans-Alzheimer riskini belirgin azaltabilir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve Alzheimerli hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması konularına verilmektedir.  

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi olarak; Alzheimer hastalığının toplumda tanınması, bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak için bilgilendirme çalışmalarına devam etmekteyiz. Çarşamba günleri saat 12.00-13.00 saatleri arasında konusunda uzman konuşmacılarımızın bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.

Web stemizde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Anladım