Kayseri Deniz Postası - Burcu ARAL

burcuaralOlayları objektifçe değerlendirmek için ne gereklidir?

İçinde bulunmak mı,

burcuaralAhmet Mithat Efendi’nin “Felâtun Bey ile Rakım Efendi” adlı eseri, Avrupa çevresine girmeye çalışan Türkiye’de bu yeni uygarlığı hazmedemeyen “züppe” tipini anlatmaktadır.

burcuaralYıl 1444, 2.Murat tahtını oğlu 2.Mehmet’e bırakır.

burcuaral“-Benim köşem daha…

-Diğer yazarlar yazması gerekeni yazmıyor!