LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal
kapasite ve kültür altyapısını oluşturmak ve toplumun farklı kesimleri ile iş birliği içerisinde girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemek ve akademik faaliyetlerde bulunmak konularında 
%100 başarı oranını yakalaması hedeflenen stratejik plan çerçevesindeki performans göstergelerindeki 12 hedeften 7'si %100 başarıya ulaşırken diğer konulardaki başarı oranı beklenenden daha düşük olarak kaldı.

Kayseriüniversitesi (1)

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa,"Stratejik Planımızda yer alan 12 hedeften 7’sine ilişkin performans göstergelerinin 2023 yılı gerçekleşme oranı %100 olup, 5 hedef açısından da %100 gerçekleşme oranına ulaşılamamıştır. Performans göstergesi göreceli olarak düşük kalan “öğrenci değişim programları için altyapı oluşturmak” hedefimize yönelik çalışmalarımıza daha da yoğunlaşarak, bu hedefimizin de performans göstergesinin daha üst düzeylere çıkarılması için gerekli gayreti göstereceğiz.Emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ederken, kendilerini tebrik ediyorum. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Yalçıntaş