Düzenlenen toplantıya; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Oktay Özkan ile ERÜ’de sosyoloji konusunda araştırma yapan ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

Erciyes Holding'in CEO'su Baki Ertekin'den İşçi Kazasıyla İlgili Açıklama! Erciyes Holding'in CEO'su Baki Ertekin'den İşçi Kazasıyla İlgili Açıklama!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, toplantıda sosyal yapıda ki değişiklerin sebeplerinin neler olduklarını işleyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Alanında duayen isimleri davet ederek, söyleşiler gerçekleştiriyoruz.

Bugünkü toplantıda Sayın Ayşe Böhürler’in talebi üzerine sosyal yapıdaki değişikliklerin sebeplerinin neler olabileceğini tartışmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Erü Toplantı 2

Akademik iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkaç çeken Böhürler, insan, insanın korunması, teknolojinin hakimiyeti, bununla birlikte insanın cinsiyet dahil olmak üzere birçok alanda kendisini yeniden yapılandırmasının sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle daha üst safhaya çıkması, değerlerin farklılaşması, değer kavramına atfedilen önemin yitirilmesi, küresel dünyada iletişimin getirdiği bozulmalar gibi çok sayıda gözlem ve tespitin ünlü düşünürler üzerine çalışan akademisyenler tarafından yapıldığını belirtti.

Erü Toplantı

Bu yeni çağın içinde ne yapabiliriz ? Toplum yapımızı daha güçlü nasıl ayakta tutabiliriz? Bir ortak akıl olarak ne üretebiliriz ? ” sorularına yanıt aranan toplantıda Milletvekili Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Altun, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ’de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Editör: Ülkü Şimşek