Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üzerinde çalışıyoruz dediği asgari kurumlar vergisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda Ekonomim’de yer alan habere göre, şirketlerden kar ya da zarar gözetmeden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi alınacak.

Kayseri’de Döviz Yeni Haftaya Nasıl Başladı? (24 Haziran) Kayseri’de Döviz Yeni Haftaya Nasıl Başladı? (24 Haziran)

Bakanlığın bu konuda yapacağı çalışmada, istisnaları kaldırarak bir nevi asgari vergi getirebileceği belirtiliyor. Yani ‘yararlanılan istisna tutarı ne olursa olsun’ yüzde 10 veya yüzde 15 vergi getirilmesinin, her istisna için ayrı düzenleme yapma zorunluluğunu da ortadan kaldırabileceği vurgulanıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in bahsettiği küresel asgari kurumlar vergisi ise çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmak için şirket merkezlerini vergi oranları düşük ülkelere kaydırmaları sonucu oluşan vergi kaybının giderilmesini hedefleniyor. Bu düzenleme küresel cirosu 750 milyon Euro ve üzerinde olan şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde vergi oranı ne olursa olsun yüzde 15 kurumlar vergisi ödemesini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi