Yahyalı Kapuzbaşı Mahallesi Kapuz Deresinin durum değerlendirmesi yapıldığını söyleyen Ersoy “Kayseri Yahyalı Kapuzbaşı Mahallesi Kapuz Deresi Taşkın Kontrolü işinin sözleşmesi 31.01.2023 tarihinde imzalanmış ve 09.02.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşte %40 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır” dedi.

Kayseri Pınarbaşı Şehit Arda Şen Göleti’ne de toplantı da yer verdiklerini belirten Ersoy “Kayseri- Pınarbaşı Şehit Arda Şen Göleti” işinin 15.08.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 02.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır” diye konuştu. 

Bahçelik ve Bünyan-Sarıoğlan Sulaması Projesinin yapım çalışması hakkında görüşen Ersoy, “Bahçelik Projesinde Bünyan Elbaşı ve Sarıoğlan sulamaları olmak üzere iki adet alt ünite bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Bünyan Elbaşı Sulaması, 5.402 ha sulamada %75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 03.05.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. (Fiziki gerçekleşme oranı keşif artışına göre girilmiştir.)

Bünyan Sarıoğlan Sulaması, 22.630 ha sulamada %85 gerçekleşme sağlanmıştır. 09.07.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. (Fiziki gerçekleşme oranı keşif artışına göre girilmiştir). Develi Projesi Kapsamında; 10.700 m Zamantı Regülatörü ve Devirasyon Tüneli 2011 yılında, 187 hm3 Gümüşören Barajı 2015 yılında tamamlanmıştır. 89.700 dekar zirai araziyi sulayacak olan Develi Ovası Sağ Sahil Sulamaları 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Develi II. Merhale Projesi tamamlandığında 311.210 dekar zirai alan sulamaya açılacaktır. Proje kapsamında; toplam keşif bedeli 788 Milyon TL olan ve 57.160 dekar araziyi sulayacak Ağcaşar S2 Sulaması işinin sözleşmesi 11.04.2022 tarihinde imzalanmıştır. İşin inşaat kısmı Develi Sol Sahil Sulaması Ana İletim Hattı işi adı altında yapılacak olup, %63 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu çalışmaları müteakip toplamda 136.300 dekar zirai araziyi sulayacak olan; 2.1 Milyar TL toplam keşif bedeli ile yatırım programında yer alan Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları İkmali 2. Kısım (Gümüşören Barajı) (Batı Hattı) işi ile 1,2 Milyar TL toplam keşif bedeli ile yatırım programında yer alan Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları İkmali 3 Kısım (Gümüşören Barajı) (Doğu Hattı) işlerinin 03.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinde Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi projesine de görüşmede yer verdiğini belirten Ersoy “Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinin Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi” işinin 22.08.2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup 09.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır”  dedi.

Muhabir: Metehan Özgür