Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi (KCETAŞ) eleman alımı yapacağını duyurdu.

Kayserili Uzman Uyardı! Kurban Eti Aslında Böyle Pişmeliymiş Kayserili Uzman Uyardı! Kurban Eti Aslında Böyle Pişmeliymiş

Başvuru yapmak için gereken şartlar ise şu şekilde;

01.01.1994 sonrası ve 01.01.2002 öncesi doğumlu olanlar ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuru yapabilecektir.
Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde(EKAT) Çalışma İzin Belgesi Eğitimine kabul edilen ve aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak;
I. Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektrik bölümü mezunu olmak;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı;

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı,

Endüstriyel Bakım Onarım dalı,

Yüksek Gerilim Sistemleri dalı,

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri dallarından birinden mezun olmak,

II. Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektronik Bölümü Mezunu olup;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olup I nolu bentde belirtilen 4 dal harici daldan mezun olup;

 Elektrik dalı,

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı,

Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden Ustalık Belgesine sahip olmak,

  III. Meslek Yüksek Okulu;

Elektrik,

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,

Raylı Sistem Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Yüksek Gerilim Sistemleri,

Elektrik ve Enerji Bölümlerinden birinden mezun olmak,

 Renk Körlüğü hastalığı bulunmamak ve tam teşekküllü hastaneden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

4×4 veya 6 tekerlekli iş makinalarını kullanabilecek en az C sınıfı ehliyet, SRC-4 belgesi ve Psikoteknik belgesine sahip olmak veya işe alımdan sonra 6 ay içerisinde bu belgeleri ibraz etmek. (6 Ay içerisinde C sınıfı ehliyet, SRC-4 belgesi ve Psikoteknik belgesi ibraz edilmezse Personelin iş akdi fesih edilecektir.)

Adayların; Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans bölümlerinde öğrenci olması ve/veya 4 Yıllık Lisans bölümü mezunu olması durumunda, başvuruları alınmayacaktır. Bu durumun doğrulanması için, E-Devlet üzerinden YÖK Başkanlığı Öğrenci ve Mezun Bilgilerinin sorgulanması talep edilecektir.

Not: Merkez ve İlçelerde çalıştırılacak personeller kura ile belirlenecektir.

Editör: Ülkü Şimşek