İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) , faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürüyor. 

Bu kapsamda gerekli kurumlara habersiz ziyaretler yapan TİHEK heyeti bu kez Kayseri’ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. 

Kayserili Abdullah Gül, Parti Kuruyor! Kayserili Abdullah Gül, Parti Kuruyor!


TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 4ve 5 Haziran 2024 tarihlerinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından tutulanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. 

Kayseri Kapalı Ceza Evi (1) (1)

İncelemelerde Bulunuldu!
Ziyaret kapsamında tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi. Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verildi.

TİHEK’in kuruluş vizyonlarında; İnsan haklarının korunması ve güçlendirilmesinde çalışmalar yürütmek, evrensel ve yerel değerleri bağdaştıran politika ve kararlarıyla güvenilir, etkin ve saygın bir kurum olmak gibi amaçlar yer alıyor.

Kaynak: Özel Haber