Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Olağan Genel Kurula gidiyor. Şirket, 2023 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Şirketin Olağan Genel Kurul’a gideceği ilanı şu ifadelerle duyuruldu;

“Şirketimizin 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24.06.2024 Pazartesi günü Saat: 14.00’de şirket merkezi olan Yemliha Kasabası-Yamula Barajı Hes Emniyet Mah. Kızılırmak Cad. No:67 Kocasinan/Kayseri (Kayseri-Ankara karayolu 30’ncu km.) adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıya vekâleten katılacak ortaklarımızın noter tasdikli vekâletnamelerini ya da yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname’nin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirkülerinin toplantı anında vekâletname ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekâletname örneği çağrı metninin ekinde bulunmaktadır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur” denildi.

Gündemde Ne Var?

Kurbanlık Fiyatlarına Tepki! Kayseri’de Vatandaş Haksız Mı? Kurbanlık Fiyatlarına Tepki! Kayseri’de Vatandaş Haksız Mı?

Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul’unda görüşülecek konuları ise şu ifadeler ile belirtildi;

Olağan Genel Kurulun gündemi ise açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2023 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı’nın belirlenmesi, 01.01.2024 tarihinde başlayıp, 31.12.2024 tarihinde sona erecek olan hesap dönemi için şirketin bağımsız denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili olarak, yönetim kurulunun teklif kararının görüşülerek karara bağlanması, kar payı dağıtımının karara bağlanması, avans kar payı dağıtımının karara bağlanması, yönetim kurulu seçiminin yapılması, dilek ve temenniler ve kapanış şeklinde olacak” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA