Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden resmi gazetede bugünkü yayımlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alacağını duyurdu.

A. Genel Şartlar

- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Melikgazi, Hacılar, Talas... Bu Uyarı Size! Melikgazi, Hacılar, Talas... Bu Uyarı Size!

- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.

- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

B. Özel Şart

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak şartı aranır.

İlan tarihi: 20.03.2024, son başvuru tarihi: 03.04.2024, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 05.04.2024, giriş sınavı tarihi: 15.02.2024, sonuçların açıklanacağı tarih: 17.02.2024

Nu Naci Yazgan

Kaynak: Haber Merkezi