İnsanların Çok Tükettiği, İnsanları Tüketen Lezzet! İnsanların Çok Tükettiği, İnsanları Tüketen Lezzet!

Epilepsi hastalığının her 100 kişiden 1'inde görüldüğünü belirden Dr. Handan Bilgin, "Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Sosyalleşmeye veya çalışmaya engel değildir" diye konuştu.

Hastalığın kendisini nöbetlerle belli ettiğini söyleyen Bilgin, hastalık yaygın görülsede yanlış fikirler edinildiğini belirtti. Nöbetlerin beyindeki sinir hücrelerinde ani elektriksel deşarjlar sonucu ortaya çıktığı bilgisini veren Dr. Bilgin, "Bu elektriksel deşarjlar kişinin kolunda, bacağında kasılma sallanma hali, aniden ortaya çıkan gözlerde kayma ve bayılma hali, ani donakalmalar ile etrafa yanıtsızlık hali ortaya çıkarabiliyor.

 Nöbetlerin kaynağını genellikle bilemiyoruz. Beyin MR görüntülerinde her zaman EYGD sebebi bulamıyoruz ama bu elektriksel deşarjlara sebep olarak sıklıkla beyin tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları, beyinde iltihaplanmalar, doğumda ortaya çıkan kafa travmaları olabiliyor" dedi.

Epilepsi Akıl Hastalığı Değil

Epilepsinin bir akıl hastalığı ve zeka geriliği olmadığını belirten Bilgin, "Epilepsi bir zeka geriliği ya da akıl hastalığı değildir. Aslında farkındalık oluşturmak istediğimiz şey epilepsi hastalarının tek bir ilaçla kolay bir şekilde nöbetlerinin ortadan kaldırılabileceğidir" şeklinde konuştu.

Epilepsi hastalarının sosyal yaşamlarından damgalanma, dışlanma, istihdam ve sosyal ilişkilerde pek çok sorunla karşılaştıklarına dikkat çeken Bilgin, "Bunun ötesinde toplum içerisine karışmaktan kendilerini alıkoyabiliyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı sosyal ilişkiler, evlilik hayatı ve iş hayatları hastalıklarından dolayı olumsuz etkilenebiliyor.

 Dünyada ve ülkemizde nüfusun aşağı yukarı yüzde 1'inde görülen epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Bu hastaların hayatın tüm aşamalarında normal bir birey gibi hayatlarına devam edebileceklerini, iş hayatlarında bir problem yaşamadan hayatlarını sürdürebileceklerini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: Ülkü Şimşek