9 .Yargı Paketi taslağına göre 721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde belirtilen Kadının Soyadı ile ilgili düzenlemede değişiklik yapılması bekleniyor. 
Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesine göre kadın evlenirken, kocasının soyadını alıyor. Fakat dilerse kocasının soyadının olması kaydıyla kendi soyadını da kulanabilme hakkına sahipti. 

Dikkat! Kayseri'nin 9 İlçesine Önemli Uyarı Geldi Dikkat! Kayseri'nin 9 İlçesine Önemli Uyarı Geldi

Anayasa Mahkemesi’nin 22 Şubat 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararı ile "kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasının ailenin ortak bir soyadına sahip olmasını mümkün kılan tek seçenek olmadığı, aile bağlarının korunup güçlendirilmesi amacının kuralla öngörülen farklı muamelenin makul nedeni olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gibi tespitlerde bulunularak evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşarak" 4721 sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci cümlesinin iptaline karar vermişti.

9 .Yargı Paketi’ndeki ilgili taslağa göre Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından söz edilerek, 
artık kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Bu düzenlemeyle AYM kararına rağmen kadının soyadını tek başına kullanılması engellenmiş olacak. Söz konusu maddenin gerekçesinde bu durum, “Ailenin önemi değerlendirildiğinde, anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir.” ifadeleriyle açıklanması dikkat çekti.

Kaynak: haber merkezi