Kayseri Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Amin Aslantürk, "Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek; şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Başkanı Mehmet Amin Aslantürk, "Son olarak İstanbul-Eyüpsultan’da eski bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahlı saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz." diyerek aileye eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çeken eğitimciler Kayseri'de Cumhuriyet Meydan'ında bir araya geldi. Başkan Mehmet Emin Aslantürk, "Tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır.

Yakın zamanda Melikgazi Kadı Burhanettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülhan Şaşmaz’a öğrenci tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı ve Melikgazi İbrahim Kendiroğlu İlkokulu Müdürü Yaşar Yıldırım’a yapılan veli saldırısını unutmadık, unutmayacağız.  Bu şiddet eylemlerindeki artışta, şiddete başvuran kişilerin “yaptığım yanıma kar kalıyor” inancının çok büyük rolü var. Şiddete yönelen kişinin, yaptığının yanına kar kalmaması, onun aklını alacak şekilde cezai yaptırımın olması gerekir. Bir kapıdan ifadeye gidip, öbür kapıdan salıverme değil, anasından emdiği sütü burnundan getirecek yasal yaptırımlar olmalı ki bunların devamı gelmesin." açıklamasında bulundu.

'Şiddeti önleme yasası' çıkarılmalıdır

Kayseri Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Amin Aslantürk, "Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın bakanın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli buluyoruz.
Bakanlıkta yapılan ortak basın açıklamasının ardından, Genel Başkanımızın katılımıyla TBMM önünde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı eylem, eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür." diye konuştu.

2Egitimciler3 Kopya

Başkan Mehmet Emin Aslantürk, "Dün Ankara’da TBMM önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada bizlerde yapıyoruz: Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı; eğitimcilere yönelik “şiddeti önleme yasası” artık çıkarılmalıdır.

Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz.
Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği maalesef yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı.

Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ile görüşmesinde Sayın Bakanın Meslek Kanunu’na ilişkin yeni düzenleme konusunda kullandığı ‘şiddete karşı yasal düzenleme’ ifadelerini son derece kıymetli buluyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçmesinin takipçisi olacağız.

Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına, hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün (10 Mayıs) iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor, ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek (10-17 Mayıs tarihleri arasında) dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz.

Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki, şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır." şeklinde konuştu.

Sınava Girecekler Dikkat! Giriş Belgeleri Erişime Açıldı Sınava Girecekler Dikkat! Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

1Egitimciler4 Kopya

Şiddete çözüm bulmanın artık zaruri olduğunu ifade eden Aslantürk, "Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir.
Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." açıklamasını tamamladı.

Muhabir: HABER MERKEZİ