Yeliz Bayazıt

Yeliz Bayazıt

  • 16°C
  • 32,50 %0.68
  • 34,97 %0.07
  • 2.404,59 %0.57
  • 10.392 %2.23
  • 67.370 %-0.8
  • 3.480 %-1.7