Toplam cironun alt kategorilerine bakıldığında beklenildiği gibi İnşaat sektörünün yüzde 99,4 oranıyla en çok ciro artışı yapan sektör olduğunu görüyoruz.

500 TL’lik Yeni Banknotlar Ne Zaman Geliyor? 500 TL’lik Yeni Banknotlar Ne Zaman Geliyor?

Diğer kategorilere bakıldığında ise inşaat sektörünü, hizmet sektörü takip ederken yüzde 77,9 oranında ciro artışı gösterdi.
Ticaret sektörü ise yüzde 60,7 oranında ciro artışı gösterdi. Yüzde 58,3 ciro artış oranıyla sanayi sektörü diğer kategorilerin ardından sıralamada yer aldı.

Aylık Ciro Yüzde 5,1 Oranında Arttı
Yine Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksi verilerini incelediğimizde 2024 yılı Ocak ayında yüzde 5,1 oranında ciro artışı gerçekleştiğini görüyoruz.

Aylık bazda da artış gösteren verilere göre en çok artış gösteren sektörler ise yüzde 9,5 artış oranıyla yine inşaat sektörü olurken onu yüzde 6,2 oranıyla hizmet sektörü, yüzde 4,7 oranıyla
ticaret sektörü, yüzde 4,6 oranıyla ise sanayi sektörü izledi.
 

Kaynak: TÜİK