Anayasa Mahkemesi yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli bir karara imza atarken sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen 'çerçeve anlaşma protokollerinin' bağlayıcı olamayacağına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen protokollerin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal kararı aldı.

CHP'li milletvekillerinin başvuru üzerine yapılan incelemede 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin “Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır” hükmünün anayasaya aykırı olduğu belirlendi.

Grav Hakkının Engellendiği Hükmedildi

Çerçeve protokollerinin bağlayıcılığı sebebiyle sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkının kısıtladığı ifade edilirken, "Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" denildi.

Çiftçilerin Eli Boş Kaldı, Dolu Yağışı Kırıp Geçirdi! Çiftçilerin Eli Boş Kaldı, Dolu Yağışı Kırıp Geçirdi!

Düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

2017 'de Düzenleme Yapılmıştı

Aralık 2017’de 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na ek 2. madde eklenerek hükümet ve kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasına izin verilmişti.

OHAL Kapsamında yapılan düzenleme ile işçi konfederasyonları, sendikaları aradan çıkartarak hükümet ile toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolü imzalayabiliyordu. 

Bu maddeye göre protokol hükümleri idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcılığı bulunurken bu hükme dayanarak Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolleri imzalanmıştı.

Muhabir: HABER MERKEZİ