Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dış Ekonomik İlkiler Kurulu (DEİK) tarafından kurulan Kadın Platformu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Kadınların iş dünyasında daha etkin olmasının, üst düzey yönetici pozisyonunda daha çok yer almasının amaçlandığı platformun tanıtım toplantısında konuşan Bakan Göktaş” 12.’inci Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. Bu plandan hareketle Kadını Güçlendirme Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı tüm paydaşlarımızla hazırladık. Eylem planımız çerçevesinde kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için 2024-2028 dönemini kapsayan hedef ve uygulamalarımızı belirledik” diye konuşu.

Düzensiz Göçmenlere Geçit Yok! Bin 177 Kişi Yakalandı Düzensiz Göçmenlere Geçit Yok! Bin 177 Kişi Yakalandı

Kadına Eşit Fırsat Sunmayı Ön Koşul Olarak Görüyoruz

Kadın Girişimcilik Akademisi kuracaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Ayrıca, belediyeler bünyesinde Girişimci Kadınlar Ağı’nın oluşturulmasını teşvik edeceğiz. Yerelde kadınların ekonomik değer üretimini teşvik ettiğimiz kadın kooperatiflerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Üretimin gücüne güç katan kadınların ekonomik alanda söz hakkını belirgin kılmayı, kadınlara eşit fırsatlar sunmanın ön koşulu olarak görüyoruz. Toplumun gelişmesinde önemli katkılar sunan kadınların karar süreçlerinde yer almalarını, güçlü bir kalkınmanın önemli bir adımı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kadınlara Yeni İş İmkanları Sağlamayı Hedefliyoruz

Sözlerini sürdüren Bakan Göktaş, şöyle konuştu: "Ancak yönetici kadın sayımız maalesef yeterli seviyede değil. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2023 yılında yüzde 36’ya ulaştı. OECD’ye göre kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 66’dır. Türkiye’nin, bu orana ulaşmasıyla milli gelirimizde de yüzde 20’lik bir artış söz konusu olacak. 12. Kalkınma Planımızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1’e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2’ye yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yani daha fazla kadının ekonomi dünyasında yer alması, ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlayacak. Bu anlamda kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, Türkiye’nin güçlenmesi demektir."
 

Kaynak: DHA