Bazı rüyalar insanların hemen anlamını araştıracağı kadar merak uyandırıcı ve korkutucu olabilir. Bunlardan biri de rüyada şeytanı görmektir. Şeytan islam dininde insanlara vesvese vererek kötü yola sürükleyen ve Allah’ın huzurundan kovulmuş olduğu için insanları Allah yolundan ayırmaya çalışan varlıktır. Şeytanın rüyaya girmesi, göze görünmese de yanında bulunuyor hissini rüya sahibine iletmesi veya kulağına fısıldadığı vesveselerin duyulması durumunda rüya sahibi için korkunç bir kabus niteliği taşımaktadır.

Rüyada Şeytan Görmek Ne Anlama Geliyor?

Rüyada şeytanı görmek bir çok kötü anlamı içinde barındırmaktadır. Bu rüya kişinin hayatında açgözlü ve kötü niyetli insanlarla karşılaşacağını ifade eder. Aynı zamanda rüya sahibinin dost sandığı insanlara dikkat etmesi yönündeki uyarıcı bir rüyadır. Kişinin güvendiklerinden darbe yiyeceğini, en yakınındaki kişinin aslında onu bozguna uğratacak en tehlikeli kişi olduğunu gösterir. Bir başka rüya tabircisine göre ise bu rüyayı gören kimse kötü kalpli ve etrafındaki insanlara zarar veren biridir. Doğru yolu bulması için ise yine kişinin gördüğü bu rüya onun için uyarıcıdır.Şeytan 2

Rüyada Şeytana Uyduğunu Görmek

 Şeytana uymak her ne kadar günlük hayatta kullanılan mecazi bir deyim olsa da rüya da gerçek anlamını taşır. Rüya sahibinin rüyasında şeytanın sözlerine kandığını, ona inandığını ve kandırıldığını görmesi kişinin varlıklı ise iflasın eşiğine sürüklenebileceğini veya çok sevdiği bir şeyi kaybedeceğine işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin bu sıkıntının üstesinden gelemeyerek kaybettiklerinin yerini doldurabilmek için hırsına yenik düşeceğini ve daha çok zarara uğrayacağını gösterir. Kimi rüya yorumcuları ise bunu kişinin işini kaybedeceği ve büyük borçlar altına gireceği şeklinde yorumlamaktadır.

Rüyada Şeytan Olduğunu Görmek

Bu rüya gören kişiyi çok etkileyebilecek rüyalardan biridir. Rüyayı gören kişinin çok fazla günah işlediğini ve bu günahların altından kalkamadığını gösterir. Yanlış bir yola sürüklenmeyi işaret eden bu rüya kişinin Allah yolundan saptığına da delalet eder.

Rüyada Şeytanı Dövmek

Rüyada kişi şeytanı dövüyorsa normal yaşantısında da kötülüklerden uzak durmaya çalışan biri olduğu yönünde yorumlanır. Olumlu rüyalardan biri olan bu rüya kişinin haram lokma yememeye özen gösterdiği ve yanlış işlere bulaşmadığı şeklinde ifade edilir.

Rüyada Şeytanla Savaşmak

Yine olumlu rüyalardan biri olan bu rüya kişinin kendisine zarar verebilecek potansiyeldeki insanları mağlup ederek zirveye ulaşacağı yönünde yorumlanır.

Rüyada Şeytanı Yenmek

Rüya sahininin rüyasında şeytanı yendiğini görmesi sıkıntı ve üzüntülerini yok edebileceği ve güçlü bir karakteri olduğunun göstergesidir. Fakat bu rüya bazı rüya tabirlerinde kişinin başına belalar açacağı yönünde de yorumlanır.

Rüyada Şeytanın Dokunduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında şeytanın ona temas ettiğini görmesi, üzerine atılabilecek bir iftirayla karşı karşıya kalacağını, bir düşmanı ile karşılaşacağını ve düşman tarafından yoldan çıkarılacağına delalet eder. Rüya sahibine dikkatli olması gerektiğinin habercisi olan uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Şeytanla Konuştuğunu Görmek

Bu rüya, kişi şeytanla konuşuyorsa normal yaşamındada melek görünümüne bürünmüş bir şeytanla iletişim halinde olduğuna delalet eder. Kişinin bir çok insan tarafından zehirleneceğini ve ona zarar verebileceklerin sayısının çok fazla olduğuna da işarettir.

Rüyada Şeytanı Kovmak

Rüya sahibinin şeytanı kovması bazı rüya tabirlerine göre iyi şekilde yorumlansada asıl anlamı kişinin amacına ulaşmak için türlü kötülüklere başvuracağı yönündedir. Kişinin hile ve dolandırıcılığa yönelerek kötü işlere bulaşacağı yönünde yorumlanır.

Muhabir: Merve Erol