Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları değişti ve karar Resmi Gazede yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerlerinin başvurularını reddedeceği ortaya çıktı. KÇÖ’den kimlerin yararlanabileceği ve ne kadar ödeme alabileceğinin belirttirdiği karardaki değişiklikler tek tek açıklandı.

2011 yılında Kısa Çalışma Ödeneğine yönelik çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartları yeniden belirlendi. Yürürlükten kaldırılan kararlar değişerek yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

Resmi Gazete’de daha önce 3 Şubat  202 yayınlanarak KÇÖ’den yararlanma şartları arasına genel salgın durumuda dahil edilmişti.  Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak.

SGK Tarafından Karara Bağlanacak

Bu talepte bulunan işyerlerinde zorlayıcı unsurların belirtildiği listenin oluşturulacağı ortaya çıktı. SGK’nın başvuru yapan işyerlerini sebep ve şekil yönünden değerlendirmeye alacağı öğrenildi.  Kısa çalışma süresinin işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacağı açıklanırken belirtilen özel durumlar da kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

Bu Başvurular Doğrudan Reddedilecek

Afetlerden etkilenerek zarar gören iş yerlerinin raporları incelenirken aynı zamanda afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacağı da belirtildi.  Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

Hangi Koşullarda Yararlanılabilecek?

Sigortalı; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde KÇÖ’den yararlanabilecek.

Asgari Ücretin Yüzde 150'sini Geçmeyecek

Kayseri’de Gelenek Devam Ediyor! Kayseri’de Gelenek Devam Ediyor!

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi