İlişkileri bebekten öncesi ve sonrası olarak ayırdılarını belirten Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Bebekten önce ilişkiler ve bebekten sonra ilişkiler diye adlandırdığımız 2 ayrı dönemimiz var ve terapilerde de bunu çok sık çalışıyoruz. Bebekten önce ilişkilerde çiftlerin yoğun olarak duygularının tatmin edildiği ilişki dönemi ve ilişki düzeyi görebiliyoruz. Fakat bebekten sonra ilişkilerde bunun düştüğü hem araştırmalarla hem de hem de klinik gözlemlerimizde çok yoğun bir şekilde önümüze sürülüyor" diye konuştu.

"Çocuğumuza Bırakabileceğimiz En İyi Miras İkili Arasındaki İletişimdir "

Uzmanı Uyardı: Covid Varyantı Yaza Damga Vuracak! Uzmanı Uyardı: Covid Varyantı Yaza Damga Vuracak!

Bebekler

Aileden ve çevreden destek görmeyen kişilerin doğum sonrası depresyon yaşadığının altını çizen Hamurcu, "Doğum çantalarımız bile var ama bebekten sonraki ilişkimizi hazırlamıyoruz. Bu ilişki değişecek ve yeni bir dinamik oluşacak. Hem annenin hem de babanın bu rolleri ilk kez üstlendiği bir dönemdeyse eğer zaten doğduğu ailede nasıl bir çocukluk gördüyse onu aktardığı bir zaman dilimi oluyor. Fakat burada önemli olan kurduğu ailedeki çocukluğun getirilmesi.

Tekrar altını çizmek gerekirse biz doğduğumuz aile ile kurduğumuz aile arasındaki bağlantı ne kadar iyiyse o kadar iyi gelişiyoruz. Çocuğumuza bırakabileceğimiz en iyi miras ikili arasındaki iletişimdir aslında. Eşimizle aramızdaki ilişki nasılsa çocuğumuz da bunu kopyalayarak devam eder" ifadelerini kullandı.

"Eş Rolünün Rafa Kalkması Anne Baba Rolündeki Desteği De Azaltıyor"

Bebek Anne Babaa

Bebek doğduktan sonra anne ve baba dışındaki eş rollerinin unutulduğunun altını çizen Hamurcu, şunları söyledi; "Bu dönem zor bir dönem, bunu kabul ettikten sonra bu dönemin nasıl kolaylaşacağını uzmanlar olarak biz yanlarında olacağız ama önemli olan talep etmek ve destek almaya açık olmak.

Siz talep etmeye açık olun, geniş aileleriniz de sizden talep geldiğinde o talebi desteklemeye ve karşılamaya açık olsunlar. Böylelikle biz güçlü ilişkileri ve sağlıklı ilişkileri gözlemliyor olabiliyoruz. Tekrar altını çizmek gerekirse, çocuğunuz sizin ilişkinize gelişecek ve büyüyecek. O yüzden çocuk için hazırlık yapmak isteniyorsa ilişkiler güçlendirilebilir" dedi.

Editör: Ülkü Şimşek