Yoksa dışardan seyretmek mi?

Sıcağı sıcağına mı değerlendirmek doğrudur, biraz soğuduktan sonra sakince kafa yormak mı daha tarafsız sonuçlar doğurur?

Ben dışardan bakmayı ve soğuduktan sonra yorumlamayı tercih ediyorum.

***

TRT yayın politikası gereği; kültürü, geleneği, tarihi, töreyi OBJEKTİFçe sunan milli hedeflerin gerçekleştirilmesi içerikli ve kamuoyunu aydınlatıcı yayınlar yapması amaçlanan DEVLETyayın organıdır.

Özerk, TARAFSIZve tüzel kamu iktisadi kuruluşları arasındadır.

Görevleri kanunla belirlenmiştir.

Vergiye bile dahildir: TRT payı olarak elektrik faturalarınız üzerinden alınır.

Peki, isminde ülkenin ve milletin adının bulunduğu bu devlet kanalını kaç kişi izlemektedir?

Payitaht kitlesi, Diriliş kitlesi ara ara dahil olan Ya İstiklal Ya Ölüm kitlesi…

Oysa objektiflik, genellik ilkesi ve devlet televizyonu olması nedeniyle herkesin dizi taraftarlığıyla değil doğru bilgiye ulaşmak için en azından 19.00’da dokunması gerekmez miydi? Gerekirdi.

***

Tarihin en eski, en ilkeli Anadolu teşkilatı AHİLER diye başlık açsak bir köşe değil tez konusu olur kuvvetle muhtemel.

Ahi Teşkilatı; Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını hızlandırmak, ermeni ve rumlarla rekabet edebilecek güce ulaştırılmak için Orta Asya’nın yiğit ve göçebe çocukları Türkmenlerin bir araya, Hacı Bektaş-ı Veli tavsiyesiyle, getirilmesi ile kurulan bir teşkilattır.

İç Anadolu’da kurulmalarının en büyük nedeni, Orta Anadolu topraklarının Orta Asya topraklarına benzemesidir. Ahi Teşkilatı, bu güzide Anadolu topraklarının Kayseri ilinde Ahi Evran tarafından kurulur. Ahilerle birlikte artık her şey değişecek, nizama girecektir.

Teşkilata katılabilmek ve peştemal kuşanmak için ise isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenir:

  • Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak
  • Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak
  • Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak
  • Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak
  • Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak
  • Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak
  • Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak.

Anadolu’nun göçebe Türkmenleri bu teşkilata girmeden dayanışma içerisinde ticaret yapamaz, teşkilata girme ilkelerini yerine getirmeyenler Ahi olamazdı. Toplumsal ve ekonomik gereklilik nedeni ile ticaret ehli olan ve olmayan kişiler kısa sürede ahi ocağına dahil oldular.

Kayseri artık Ahi Kayseri’ydi.

Anlatılanın ve yaşatılanın aksine; haram yiyenin, ürüne fahiş fiyat biçenlerin, hırsızlığın arsızlığın, düşüncesizliğin memleketi değil tarihte eşi görülmemiş örgütlenmenin bacılara ticarette ve kurultayda yanında yer verenlerin memleketiydi.

Moğollara karşı Kösedağ yenilgisinde kanlarının son damlasına kadar şehri savunan ahi erkekleri ve bacıları ile nam saldılar.

O “Tövbeler Olsun”ancak tarihini bilmeyenlere, sizedir.