Şimdi hedefimiz; Milli Uzay Programı’ndaki diğer projeleri de başarıyla gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Kacır,"
19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen fırlatma ile başlayan 36 saatlik yolculuk süresinin ardından vardığı uluslararası uzay istasyonunda 18 gün devam eden ve 
47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. 
Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney uluslararası uzay istasyonundaki laboratuvar altyapısında mikro yerçekimi koşullarında astronotumuz tarafından başarıyla tamamlandı. Biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getirecektir. Astronotumuzca gerçekleştirilen deneylerde uzaydaki mikro yerçekimi ve diğer koşulların insan sağlığına, fizyolojisine ve bağışıklık sistemi 
üzerindeki etkileri araştırıldı. Yeni nesil alaşımların geliştirilmesine, uzayda elektronik kart üzerine bileşen montajına uzay aracı motorlarını daha verimli hale getirmeye yönelik araştırma 
projeleri yürütüldü. 
Bitkilerle, alplerle, propolisle, yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. 
Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. Esasen sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil ülkemizde bilime ve 
bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir" dedi.

Aw140153 03 (1)

Tarihe Geçen Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Bakın Ne Oldu? Tarihe Geçen Alper Gezeravcı'nın İlk Sözü Bakın Ne Oldu?

Ay Programımızı Gerçekleştireceğiz 

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına yeni programlar başlatacağını vurgulayan Bakan Kacır,"Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz.
İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirme süreçlerine yönelik Ar-Ge programları başlatacağız. 
Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla iş birlikleri yapacağız. Milli Uzay Programımızda hedeflediğimiz doğrultuda Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi Uzay sanayisini geliştirecek, 
yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek. 
2030 yılına dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Ay programımızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla paya erişeceğiz. 

A W140153 06
İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program bize geliştirdiğim Yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme olanağı sunacak. 
Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesini gerçekleştirerek savunma sanayinde ve sivil alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek bir stratejik kazanım elde edeceğiz" diye konuştu.

Editör: Ali Yalçıntaş