Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yaptığı yeni düzenlemeye göre, devlet yardımı alan ve dernek vakıf gibi kuruluşlarda çalışan emeklilerin çalışma kararı iptal edildi.

5335 Sayılı Kanunda yer alan bilgilere göre, ‘herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.  

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar’

14 Haziran'da Yürürlüğe Girdi

Ümit Özdağ’dan Şok İddia: Kayseri’de Suriyeli Bir Sabıkalı, Türk Gencini Bıçaklıyor… Ümit Özdağ’dan Şok İddia: Kayseri’de Suriyeli Bir Sabıkalı, Türk Gencini Bıçaklıyor…

AYM, devletten yardım alan bazı dernek ve vakıflarda emeklilerin çalışmasına izin veren kanun maddesini iptal etti. AYM’nin iptal kararı, 14 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Dernek ve vakıflarda EYT kapsamında emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden birçok vatandaş bulunuyor. Bu kişiler, karardan sonra ya emekli aylıklarını kestirip çalışmaya devam edecekler ya da çalıştıkları dernek ve vakıflardan ayrılmak zorunda kalacaklar.
 

Kaynak: ÖZEL HABER