Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde işyeri ve konut fırsatı. Yahyalı Belediyesi tarafından açılan ilanda farklı mahallelerde işyeri ve konut kiralanacağı ilan edildi. Açık teklif usulü ile ihale edilecek taşınmazlar için detaylar belli oldu. 
Resmi olarak yayınlanan ilanda şu detaylara yer verildi;

20 ve 21 Temmuz’a Dikkat! Kayseri’de Düzenlenecek 20 ve 21 Temmuz’a Dikkat! Kayseri’de Düzenlenecek

“Belediyemize ait aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen Seydili Mahallesi İşhanı binasındaki 3 adet işyeri, Çubuklu Mahallesindeki 2 adet işyeri ve Derebağ Mahallesindeki 1 adet konut, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir” 

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde İşyerleri Kiralanacak! İşte Bedelleri!

İhale Detayları

İhaleler ile ilgili şartname,  Yahyalı Belediyesi Yazı  İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. 

İhaleler 11 Haziran 2024 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5'er dakika arayla Yahyalı Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatırması gerekmektedir.

Kaynak: Özel Haber