Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Öğretmenlerin istihdamına dair yapılan düzenleme ile ‘Mülakat’  bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.
İlgili düzenleme ise şöyle;

“Sözlü sınav başarı puanı KPSS puaninin %50'si ile sözlü sinavdan alınan puanin %650'si
alınarak belirlenir."
MADDE 2- Aynı Yonetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan "sözlü sinav"
ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir
MADDE 3- Bu Yonetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 4- Bu Yonetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür” 
İlgili değişiklik sonrası öğretmenler, aldıkları KPSS puanının yüzde 50’si ile girecekleri sözlü sınav puanın yüzde 50’si, Sözlü Sınav Başarı Puanı’nlarınıı belirleyecek.

Öğretmen istihdamına ilişkin yapılan düzenlemeye sendikalar ve başta öğretmenler olmak üzere tepki gecikmedi. Öğretmenler, sosyal medya üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘mülakat kalkacak’ sözünü hatırlatarak ‘sözler unutuldu’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’ye Seyahat Edecekleri Uyardı! Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’ye Seyahat Edecekleri Uyardı!

Karar Yargı'ya Taşındı!

Eğitim-Bir-Sen, kararı yargıya taşıyacaklarını dile getirerek tepki gösterdi.

 Yapılan açıklamada; “  Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yargıya taşıdık.
Mülakatın, kamu vicdanını yaralayacak ve kamu yönetiminin hukuk devletine bağlılığını sorgulatacak tarzda bir ‘aday eleme aracı’ olarak algılandığı göz önünde tutularak öğretmen adayının mesleğe yetkinliğini ve yeterliliğini tespit etmek amacını karşılamadığı görülmelidir.

Eğitimbirsen Mülakat Dava

Söz konusu düzenlemeye karşı Danıştay 2. Dairesi’nin 2024/1722 Esas sayılı dosyasında açtığımız davayla, sözleşmeli öğretmenlik istihdamında mülakata ilişkin 652 sayılı KHK’nin ek 4. maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptali ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’in 12. maddesine eklenen 5. fıkradaki “Sözlü sınav...” ibaresi ve “...ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si...” ibarelerinin iptalini talep ettik” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haber merkezi