‘Zorunlu açıklama’ diyerek paylaşılan yazıda YRP’nin Yahyalı Adliyesi önünde yaptığı açıklamalara ithafen karşılık verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

 Zorunlu Açıklama

Saygıdeğer hemşehrilerim!

31 mart yerel seçimlerinin sonuçlanması akabinde sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenen algı ile seçimlerin şaibe barındırdığı, gerçek anlamda bilgiye dayanmayan bir çok açıklamalar ile sonuç eğilimli bir kanaat oluşturma sürecinin yaşandığına tanıklık etmekteyiz.

Gelinen noktada seçimlere ilişkin veri akışının kesildiği iddiası , kamu kurum ve kuruluşlara ait araçlarla oyların taşındığına dönük çarpıtılan bilgiler ile seçmen iradesinin yok sayıldığı ve  tüm siyasi parti seçmenlerinin iradesine saygı duyulmadığı aşikardır.

Nitekim açıklanacak nizami şartlar dahilinde veri akışının sadece Ysk ve İlçe Seçim Kurullarının değil ; seçime katılmış tüm siyasi partileri temsilen müşahitleri anlık olarak tüm siyasi parti merkezleri ile  paylaşıldığı, imzalı birer sonuç tutanağının alındığı gerçeği karşısında veri akışının kesildiği iddiasının mesnetsiz olduğunu  ortaya koymaktadır. Nitekim tüm siyasi partilerin veri akışını sağlıklı olarak alırken; sadece bir siyasi partinin  veri akışı sağlayamadığı hayatın olağan akışına aykırı, kötüniyetli bir yaklaşımdan ibarettir.

Algı

Belirtmek isteriz ki seçim kurulunun ve sandık başkanlarının millet iradesine saygı ve tarafsızlığa dönük yemin ederek seçim sürecinin başladığı gerçeği karşısında ; oyların değiştirildiği gibi bir algı üzerinden rant devşirmek tabir yerinde ise cambaza bak kurnazlığından başka bir izahatı bulunmamaktadır. Seçimlerin yürütülmesinde tüm kamu araçlarının belediye dahil olmak üzere kamusal görev ifa ettiği ve görevli araçların sorularak bilgi edinilmesi her daim mümkün olup , Seçim Kurulundan bu bilgilerin temini ile fikir sahibi olmadan evvel bilgi sahibi olmak önemli bir adımdır. Tüm görevli araçların ve sandıkların tesliminde oyların taşındığı araçların İlçe Seçim Kurulunca ve Mülki amirlerce belirlenmiş olması karşısında , Belediye ve diğer kurumların zan altında bırakma anlayışı iyiniyetten uzak ve samimiyetsiz bir beklenti içinde milli iradeye saygısızlıktır.

Çamur Atmak İçin

Bayar Özsoy Neden Yahyalı'ya Gitti? Bayar Özsoy Neden Yahyalı'ya Gitti?

Belirtilen tüm nedenlerin yanında toplumsal bir kutup oluşturmamak sel gider kumu kalır anlayışı ile her türlü komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini daim kılmak adına ; saygı duyulan hukuki sürece hitafen  seçim sonuçlarının açık olmasına rağmen kutlama yapılmaması dahi bazı siyasi çevreler tarafından kazanılan zafere çamur atmak için siyasi malzeme haline getirilmiştir. Bilinmelidir ki memleketin huzur ve refahı cumhur ittifakının asıl gaye ve amacı olup, hukuki sürece duyulan saygı ve inancında bir başka göstergesidir. Nitekim kazanılan seçim sonuçlarından duyulan bir kaygı yada bir korku olmaması siyasi kutlamanın her zaman yapılabileceği , kazananın tüm Yahyalı Halkı olduğu gerçeğine duyulan saygının bir tecellisidir.

Siyasi Rant Devşirme

Bu kapsamla  siyasi malzeme haline getirilen bu türden bir çok yaklaşımın iyi niyetten uzak,  ötekleştiren ayrıştıran bir anlayışın hak arama iddiasının  ötesinde toplumsal bir algı oluşturma gayesinden ibaret olduğu açıktır. Dün olduğu gibi bugünde tüm sürecin adilane ve huzur içinde seçime olan inanç ve güvenle millet iradesine saygı duyuyor , çarpıtılan bilgi ve bir takım siyasi rant devşirme tezahürü olarak gördüğümüz bu sürecin tüm partilere gönül vermiş seçmenlerin iradesine yapılan bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz.

Nihai  olarak seçim kurullarının oluşumu ve yemin ile göreve başlamaları , müşahitlerin veri akışı sağlamada tüm siyasi partilerin seçimi takip etme , kamu araçlarının görevlendirilmesine ilişkin bilgileri ve mevzuat hükümlerini de paylaşıyor , tüm kanaati saygıdeğer Yahyalı Halkının takdirlerine bırakıyoruz

Sandık Kurulu And İçti

Madde 70 – Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer şöyle and içerler:

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim.)

Madde 25 – Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler

Sayıma ilişkin evrak ve belgelerin teslimi:

Madde 107 – Hesaba katılan ve muteber sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı, kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, muteber sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmıyan zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlenmiş ve başkan ve üyeler tarafından imzalanmış bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna sandık kurulu başkanı ve ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslim olunur.

Kurulun diğer üyeleri ile, müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler. Yahyalı Kaymakamlığının 02/01/2024 tarih ve 79271323-156-4840 sayılı resmi yazısı ve İlçe Seçim kurulunun 29/12/2023 tarih ve 11067398-180.03-E.775630 sayılı yazıları ile araçların resmi olarak görevlendirildiğine ilişkin resmi yazılardır. Tüm siyasi partilerinde her daim bilgi olarak yazı kapsamına ilgili resmi kurumlardan bilgi temini mümkündür.

Muhabir: Ali Yalçıntaş