Gelişmiş bir şehir sadece kadim olarak o şehirde yaşayanları değil arızi ve daimi olarak o şehre dışarıdan gelmiş insanları da mutlu etmeye elverişli bir halde olmalıdır.

Kayseri Belediyesinin pek çok çalışmaları takdire şayandır. Geniş bulvarları, yürüyüş parkurları, çocuk parkları, mesire yerleri, yeşillikleri vesaire.

Bunun yanında Kayseri Belediyesi'nin pek çok noktada  sınıfta kaldığını bir başka ifadeyle  standartların altında kaldığını itiraf etmek zorundayız.

Bu gerçeklerden hiç kimsenin gocunmaması gerekiyor.

Bu hayatta en önemli şey candır. Bir insan hayatı milyonlardan daha değerlidir.

Bir insanın hayatını korumak ya da onu olabilecek trafik kazalarından korumak bir şehrin idarecilerinin ilk önceliği olmalıdır.

 Bu şehirde trafik kazasında bir yıl içerisinde kaç kişinin öldüğünü kaç kişinin sakat kaldığını bir yıl içerisinde ne kadar milli servetin heba olduğunu bilmiyoruz. 

Ben bu kazaların istatistiklerinin ilan edildiğini şahit olmadım. Oysa ki demokratik bir ülkede bunlar yapılmak zorundadır.

Bu konuda ciddi bir gayretin olduğunu ifade etmek de bu gün için pek mümkün gözükmemektedir.


Öneğin bu şehirde trafikte onlarca kara nokta vardır.

Belki bir yıl içerisinde en az 30 -40 kazanın olduğu kara noktaların varlığını yaşayarak görmekteyiz.
Bazı kara noktalarda ise bir yılda en az 100 kazanın olduğunu söylemek abartı teşkil etmez. Belediye eğer bunların istatistiğini tutuyorsa her yılın sonunda hangi kavşakta hangi köprüde kaç kaza meydana geldiğini kaç kazada ölüm kaç kazada yaralama meydana geldiğini ilan etmek zorundadır.

Belki bu ilan sonucunda insanlar o kavşaktan geçerken daha dikkatli olabilirler.

Ancak görüyoruz ki Kayseri Belediyesi bu kara noktalarla ilgili ciddi bir önlem almamaktadır.

Oysa ki Avrupa'da bir kavşakta , bir köprüde veya bir alt geçitte bir ay içerisinde fazla birden fazla kaza olduğunda psikologlar, sosyologlar, şehir planlayıcıları, bilir kişiler, trafik uzmanları veya gereken diğer uzmanlar o bölgeye toplanır o bölgenin analizini çıkarırlar.

Burada sürücülerin görüşünü engelleyen trafiğin akışına mani olan herhangi bir eksiklik veya bir yanlışlık var mıdır bu eksiklik nasıl düzeltilebilir. Bu konuda rapor hazırlanır ve yetkililer derhal konunun üzerine giderler

Burada yeni bir kazanın oluşumun önüne nasıl geçilebilir. Bunun çalışması yapılarak trafik daha güvenli hale getirilir.

Benim görebildiğim bu şehirde henüz hiçbir önlem alınmayan kara noktalar vardır bunlara kara delikler de diyebiliriz. (Bir örnek vermek gerekirse il tarım müdürlüğünün arka tarafındaki kavşağı gösterebiliriz). Bizzat ben bir yıl içerisinde en az 10 trafik kazasına şahit olmuşumdur.

Bunlara
Trafiğin kara delikleri de diyebiliriz 

Peki bu kara delikler nasıl tespit edilebilir.

Öncelikle belediye bu tip kara noktaları ihbar edenlere ödül koyabilir.

Çünkü benim gördüğüm insanlar bir eksiği bir hatayı bildirdiklerinde sonuç alınamayacağını, yetkililer tarafından ilgilenilmeyeceği düşüncesiyle eksikleri dile getirmekten vazgeçebiliyorlar.

Ancak tarihe baktığımızda Ömer bin Abdülaziz'in bir uygulaması burada devreye konulabilir.


Ömer bin Abdülaziz halka bir çağrı yapar der ki "kim bilmediğimiz bir zulmü bize haber verirse, kim devlette yaptığımız bir yanlışta bizi uyarırsa ya da kim devlet yönetiminde bize fayda sağlayacak parlak bir öneride bulunursa ona 100 dirhem ödül verilecektir."

Belediye böyle bir kampanya başlatabilir belediyenin bu konuda çalışmaları olduğunu ancak ancak bunların yeterli olmadığını düşünüyoruz.

Daha müreffeh bir şehir için yeni bir öneri ya da belediyenin ihmal ettiği veya yanlış yaptığı herhangi bir hususu bildirenler kurulacak bir komisyon tarafından kabul gördüğünde bu insana ödül verilebilir.  

Bu insanlar bir haftalığına ailece tatile gönderilebilir ya da bu insanın çocuklarının bir yıllık dershane masrafı karşılanabilir.

Şayet bunlar hayata geçirilirse bu uygulamalar şehrin level atlamasına daha kaliteli bir yaşam standardına kavuşmasına vesile olabilir.

Bunun yanında şehir trafiğinden anlayan Kayserili ve Kayseri'ye sonradan gelmiş bir ekiple  her yılın bir haftasında  şehrin bütün yolları gece gündüz ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde ayrıca olmak üzere gezilebilir ve  sıkıntılı olan kara noktalar işaretlenir.

Bu noktalar için neler yapılması gerektiği hususunda önlem alınabilir.

 Bu açıdan Kayseri eğer yaşam standardını yukarı çıkarmaya çalışıyorsa imkanlarını zorlamak zorundadır. Her türlü eleştiriye ve öneriye açık olmak zorundadır eleştirilerden rahatsız olmamalıdır.

Bir şehir için en büyük handikap, yöneticilerin idari körlük hastalığına yakalanmasıdır.

Maalesef uzun bir süre görevde kalan idarecilerde bu hastalık doğal olarak ortaya çıkabilmektedir.

Bunu bertaraf etmenin yolu alt kademede değişiklikler yapmak ya da halkın düşüncelerine daha duyarlı olmaktır.

Bir diğer husus şehirde meydana gelen ölümlü ve yararlanmalı trafik kazalarıdır.

Bizim şahsi gözlemlerimize göre trafik kazaları genellikle alt geçitlerde köprülerde ve kavşaklarda meydana gelmektedir.

 Emniyet ve adliye açısından baktığımızda genellikle bu kazalarda kimin kusurlu olduğunun tespiti çok güç olmaktadır. Maalesef hatasını itiraf eden sürücüye rastlamak bu devirde pek de mümkün gözükmediginden kusurluyu bulmak pek kolay olmamaktadır.

 Bu durum Adliyenin işini daha da zora sokmaktadır

Oysa ki bütün kavşaklar, bütün alt geçitler ve bütün köprüler kamerayla izlenmiş olsa kimin kırmızıda geçtiği kimin kural ihlali yaptığı çok net ortaya konacak ve insanların daha dikkatli araç kullanmaları sağlanacaktır.

Bu şehirde trafikte kural tanımaz şehir eşkıyaların sayısının pek az olmadığını ifade etmek zorundayız. Bu eşkiyaları dize getirmenin bunları terbiye etmenin yolu hukuku ve teknolojiyi sert bir şekilde uygulamaktır.

 Kayseri Belediyesi şayet bunları hayata geçirebilirse türkiye'de örnek alınabilecek şehirler arasına girebilir