Dünyayı değiştirmek için eğitimi geliştirmek zorundayız. Peki eğitim sisteminde nasıl değişiklikler yapılabilir ?

Örnek olarak bu konuda Finlandiya örnek alınabilir. Finlandiya eğitim sisteminde standart testler yok, öğrencinin tek bir amacı var öğrenmek! 
Rekabet yok, sosyal eşitsizlik yok. Bizler çocuklara sınav sonuçlarını sormaya odaklanırken Finlandiya'da öğretmenler ve ebeveynler çocukların mutlu uyumlu bireyler olmasını güdüyorlar.

Finlandiya da bölüm seçme yok yani öğrencilere yetenek ve kariyer odaklı eğitimler veriliyor.

Bizim eğitim sistemimiz tamamen fabrikasyon. Her bir bireyi aynı düşünen, aynı hayata bakan kişiler yetiştiriyoruz.

PISA verilerinde her yıl en gerilerde yer alıyoruz. Müfredat daha iyi bir şekilde geliştirilmeli. Artık yeni beceriler, yeni kazanımlara ihtiyacımız var. Bunların gerçekleşmesi için bakış açımızın değişmesi lazım.