Ekonomik kriz yaşadığımız bu günlerde Kayseri hobi bahçelerinde ağır bir dram yaşanıyor.

 Emeklilerin bin bir emek ve bin bir hevesle var ettiği bütün güzellikler yok edilmeye çalışılıyor.

Ortalama bir hobi bahçesine yapılan maliyetin 100.000 TL olduğu ve büyütülen asmaların ve güllerin niteliği de düşünüldüğünde bunların bir anlaşmazlık sonucunda yok edilme riski ile karşı karşıya bırakılması Milli Servet açısından büyük bir handikap oluşturacaktır.

 Oysa ki akıllı bir plan dahilinde işler  bu noktaya gelmeyebilirdi..
Kamu birimleri vatandaş nezdinde sorun ortaya çıkarmak değil sorun çözmekle yükümlüdürler anayasanın amir hükümleri de bu yöndedir..

Elbette ki hobi bahçeleri teslim edilirken belli bir süre öngörülmüştü ancak sürenin sonunda ne olacağı belirtilmemişti.

Sürenin sonunda uzatılıp uzatılmayacağı eski hak sahiplerinin devam edip etmeyeceği belirtilmemişti.. Bu belirsizlik nedeniyle insanlar bir güven duygusuna kapıldılar ve bahçelere masraf yapmaya başladılar. 

Şimdi geldiğimiz nokta tam bir kriz halidir belediyenin yaptığı bir yanlış nedeniyle hem insanlar üzgün hem milli Servetin çöpe gitme riski var hem de bundan sonra gelen hobi bahçe sakinlerini neler beklediği hususunda çok kötü bir imaj oluşmuş durumda. 

Aklın yolu birdir şu anda belediyenin yapması gereken Kasım ayına kadar acilen mevcut hobi bahçesi sakinlerinin sayısı kadar  yeni bahçe yapmak ve kurada dağıtılan yer sahipleri için o bahçeleri Kasım ayına kadar yapıp teslim etmektir..

Tüm bu merhaleler şayet sonuç vermezse yapılacak olan idari yargı yoluna başvurmaktır.

Bahçelere yapılan masraflar hukuken alınabilir mi onu bilmiyorum ama vicdanen  ve ahlaken büyük bir milli servetin risk altında olduğu şüphe götürmez bir gerçektir..

Son olarak şunu ifade edelim ki basiretli yöneticiler halkı üzmek değil halkı memnun etmek zorundadırlar..